สามารถกำจัดตัวเรือดและไรฝุ่น เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้